Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ২০ ফাল্গুন ১৪২১ বৃহস্পতিবার ৫ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দেশ জুড়ে ৪৩ জায়গায় তল্লাশি, খোঁজ নেই গৌতমের --সোমনাথ মণ্ডল, কলকতা প্ত তাপস দেব, আগরতলা ।। কলকাতায় অরাজনৈতিক প্রার্থী দিচ্ছে না তৃণমূল--দীপঙ্কর নন্দী ।। লোক ঠকানো মুদ্রা! গ্রেপ্তার জি টি এ-র চেয়ারম্যান--অর্ঘ্য দে, শিলিগুড়ি ।। পুরভোটে আসন-সমঝোতা: এস ইউ সি-লিবারেশনের সঙ্গে কথা হবে বামফ্রন্টের ।। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকাম্ত?--অরুন্ধতী মুখার্জি ।। উন্নয়নের জন্য যাচ্ছি দিল্লি, রাজনীতির জন্য নয়, বললেন মমতা ।। বেঙ্কাইয়ার কাছে মুকুল ও স্বপন--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। রোজভ্যালিতে তল্লাশি, সি বি আইয়ের নজর পড়ল আই পি এলেও--সব্যসাচী সরকার ।। অশ্বিন শুরু করতে পারে--সুনীল গাভাসকার ।। গেইল সেঞ্চুরি পেলেও ভারত জিতবে: হোল্ডিং --দেবাশিস দত্ত ।। রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থী দোলা ।। রেপো রেট কমল, সুদের হার কমল গৃহঋণেও
খেলা

গেইল সেঞ্চুরি পেলেও ভারত জিতবে: হোল্ডিং

অভিযোগ আই সি সি-তে, ভারতীয় বোর্ডেও, মামলা হবে?

৪৫ মিনিট দশজনে খেলে ড্র

আগামী বিশ্বকাপ হোক ২৫ দলের: শচীন

৭৫ শতাংশ দিলেই হবে

চড়াই-উতরাইয়ে ঘাবড়ান না রন্টি

অশ্বিন শুরু করতে পারে

কাল কিন্তু অন্য পরীক্ষা ভারতীয় বোলারদের

রেকর্ডের খেলায় মাতল অস্ট্রেলিয়া

পাক ক্রিকেটকে ব্যঙ্গ, বিতর্কে শোয়েব

মাঠ ভরান, চেঁচান: স্টিফেন

ইস্টবেঙ্গলে কন্ডিশনিং ক্যাম্প

কাল সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মহা বিতর্কে কোহলি

১৭ মার্চ ডালমিয়াকে সংবর্ধনা

শেহজাদ ৯৩, পাকিস্তান জয়ী

মিটল ঝামেলা

৩০০ রানও সম্ভব: ক্লার্ক

মেহরাজের গোলে জয়

¿öÂËùò Î÷¿ü¯ ÷ñÅõþ ›¶¿îÂËú±ñ, ÎäÂù¿ü ô±ý×ò±Ëù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ß±úÏò±ï öÂA±ä±ûÇ

õ±¿üÇËù±ò±-2 ÎäÂù¿ü-2

•õÅüËßÂîÂü, ý׿òËûþ™¦±— •õþɱ¿÷Ëõþæ, Îé±Ëõþü—

›¶¿îÂËú±ñ Û÷ò ÷ñÅõþý× ýûþ¯ ðÅ’õåõþ Õ±Ëá ¿òËæËðõþ ÷±Ëê ý׿òËûþ™¦±õþ Îá±Ëù ÎýËõþ ÎäÂù¿ü-ü÷ïÇßÂõþ± ÎßÂÒËð¿åËùò, Îõþô±¿õþõþ ¿üX±˙L ক্ষÂÅt ýËûþ¼ Ûõ±õþ Îõþô±¿õþõþ ¿üX±™L ¿òËûþ ßÂï± õù±õþ üÅËû±á Îòý×¼ ¿ßÂc, ðúæËò 53 ¿÷¿òé ÎÃàËù, ÎÂóò±¿ŒÂ ¿ðËûþÝ, õ±¿üÇËù±ò±õþ ÷±ËêÂ, õ±¿üÇËù±ò±Ëß ¿æîÂËî ò±-¿ðËûþ, ¿÷ëÂ׿òÃà Îáù ÎäÂù¿ü, ü‚ÂËŠ, ›¶¿îÂ:±ûþ¼ õ±¿üÇËù±ò± ðÅ’õåõþ Õ±Ëá Ûý× ÷±ËêÂý× Ûö±Ëõ ÎýËõþ¿åù ý×Ké±Ëõþõþ ß±Ëå, ›¶Ëûþ±æòÏûþ ðÅ’Ëá±Ëùõþ õÉõñ±Ëò ò± ¿æîÂËî ÎÂóËõþ¼ ¿ßÂc, Ûõ±õþ üÅËû±á ÛËü¿åù Î÷¿üõþ ß±Ëå¼ ›¶Ëûþ±æËòõþ ÷ÅýÓËîÂÇ Âó±õþËùò ò± Õ±õ±õþݯ ðúæò ýËûþ û±Ýûþ±õþ ÂóõþÝ õþɱ¿÷Ëõþæ Õ÷ò Îá±ù ¿ðËù ¿ZîÂÏûþ±ËñÇ 18 áËæõþ õË‘õþ ÎöÂîÂõþ ðúæòý× ï±ßÂËõò, ¦¤±ö±¿õ߯ ý×Ké±ËõþõþÝ ¿åù, Φ§ý×ë±õþËß õÅüËßÂîÂËüõþ ò±éÂËß ù±ù ß±ëÂÇ ÎðÃà±Ëò±õþ Âóõþ¼ Û¿ðòÝ ÛßÂý×¼ ÎäÂù¿ü Õ±õþÝ ðÔìÂÿ›¶¿îÂ:¼ Õ±õþ, õ±¿üÇËù±ò± üÅËû±á ÎÂóËûþÝ õÉïǼ äÅÂ¥¤Ëß ÷ɱËäÂõþ &QÂóÓíÇ ÷ÅýÓîÂÇ&Ëù±–

35 ¿÷¿òéÂ: Îûö±Ëõ õ±¿üÇËù±ò± Îá±ù ßÂËõþ¯ ßÂòDZõþ ÎïËß Î^±áõ±õþ ÎýËë ձùËöÂü ÎÂóËùò¼ ¿ðËùò ßÅÂËûþòß±ËßÂ, õË‘õþ õÒ±¿ðËß¼ ðÅ-Âó± ÎðÌËëÂÿ ßÅÂËûþòß± Û÷ò æ±ûþá±ûþ, ÎäÂù¿ü ¿ëÂËôÂ`±õþõþ± ö±õËùò ßÅÂËûþòß± úé ÎòËõò Îá±Ëùý×¼ õþ±ÃàËùò õÒ± Âó±Ëûþ, õË‘ ôÂұ߱ûþ õÅüËßÂîÂü, õÒ± Âó±Ëûþ æ±Ëù, 1-0¼

37 ¿÷¿òéÂ: Îûö±Ëõ Îé¿õþ Îë±õ±Ëùò¯ õù ß±å±ß±¿åÝ Îòý×, ßÂðûÇö±Ëõ ýÒ±éÅ ¿ðËûþ ÷±õþËùò ü±òËäÂæËß¼ ›¶ï÷ ÂóËõÇ ¿òËæËðõþ ÷±Ëê ý±î ¿ðËûþ Î÷Ëõþ¿åËùò, Ûõ±õþ ýÒ±éż Îõþô±¿õþõþ ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ ¿åù ò±¼ 2008 ô±ý×ò±Ëù é±ý×Ëõªß±Ëõþ ûÃàò ÎÂóò±¿ŒÂ ¿òËî ¿áËûþ¿åËùò Îé¿õþ, Îá±ù ßÂõþËùý× C¿ô ÎäÂù¿üõþ¼ Âó± ¿ÂóåËù ¿áËûþ¿åù¼ Ûõ±õþ ýÒ±éů Õ›¶Ëûþ±æòÏûþ, Õ¿ñò±ûþËßÂõþ ক্ষÂ÷±ýÏò ÕÂóõþ±ñ¼ 2006 ¿õ«ß±Âó ô±ý×ò±Ëù ¿æð±ò îÂõÅ ›¶Ëõþ±¿äÂî ¿åËùò¯

44 ¿÷¿òéÂ: Î÷¿ü Îûö±Ëõ Îá±ù ßÂõþ±ò¯ õË‘õþ ÝÂóËõþ ÎÂóËùò õù, ÛËá±Ëùò Îü±æ±¼ îÂÒ±õþ ¿ðËß òæõþ üõ±õþ, Âó±ü Îõ¿õþËûþ Ûù ý׿òËûþ™¦±õþ æòÉ,þ 2-0¯

45 ¿÷¿òéÂ: õ±¿üÇËù±ò± Îûö±Ëõ Îá±ù Ãà±ûþ¯ ùɱ¥ó±ëÂÇ Õ±õ±õþݼ õù Îõõþ ßÂËõþ ¿ðËùò õþɱ¿÷ËõþæËß¼ ¿î¿ò õª±¿æËùõþ, üäÂõþ±äÂõþ Îõ±ç± û±ûþ ò±¼ ¿ßÂc ß±Ëæõþ ü÷ûþ, Îáù¼ Õ±&ûþ±ò ö±ùËðËüõþ ÷±ï±õþ ÝÂóõþ ¿ðËûþ, Õ¿õßÂù Î÷¿ü, 2-1¯

49 ¿÷¿òéÂ: õ±¿üÇËù±ò± Îûö±Ëõ ÎÂóò±¿ŒÂ Âó±ûþ¯ Î÷¿üõþ üË/ Ýûþ±ò-éÅÂ, ô±Ëõªá±üËß õË‘ ô±ëÂ×ù Î^±áõ±õþ¼ ¿ßÂc, Î÷¿ü Ûö±Ëõý× ÎÂóò±¿ŒÂ ÎïËß Îá±Ëùõþ üÅËû±áÝ ý±õþ±ò¯ Õ±õ±õþ õ±Ëõþ¯ Õ±é ÷ɱËä ÎäÂù¿üõþ ¿õËX Îá±ù Îòý×, Õú¿òüË‚Âî õ±¿üÇËù±ò±õþ¯

82 ¿÷¿òéÂ: Î÷¿ü Îûö±Ëõ ÎÂó±ˆÂ ÃàÅÒæËùò¯ õË‘õþ ÷±ï± ÎïËß õÒ± Âó±Ëûþõþ úéÂ, ÎäÂËßÂõþ õ±ëÂÿ±Ëò± ý±î åÅÒËûþ ÎÂó±ËˆÂ ÎùËá ÎôÂõþî¼ õ±¿üÇËù±ò±õþ ô±ý×ò±Ëù û±Ýûþ±õþ Õ±ú±Ý ÷±ï± ÃàÅÒËëÂÿ ÷õþù ðÅ-÷ɱä ¿÷¿ùËûþ õ±õþ Õ±õþ ÎÂó±ËˆÂýׯ

92 ¿÷¿òéÂ: ÷ëÂÿ±õþ ÝÂóõþ ÃàÒ±ëÂÿ±õþ Ɐ Ûß± Ûß± õù ¿òËûþ õ±¿üÇËù±ò±õþ ÕËñÇ ¿áËûþ Îé±Ëõþü ñËõþ õþ±ÃàËùò ßÂɱ¥ó òÅÉ-Îî Îá±Ëùõþ ñ±õþ±¯ ¿÷ëÂ׿òËÃà ÎäÂù¿üõþ ü±÷Ëò Î÷±¿õþòËý±·

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited